De watersportvereniging Gelre is een van de oudste watersportverenigingen in de regio. De leden bepalen de sfeer van de vereniging en zorgen voor het onderhoud van de haven en de installaties. Tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden en het bestuur wordt door de leden gekozen.

Een lid heeft recht op een ligplaats wanneer er ruimte vrijkomt en het schip niet langer is dan 10,2 meter.

Het onderhoud van de haven en de technische installaties worden door de leden gerealiseerd.

De vereniging heeft onder haar leden ervaren en gediplomeerde kraanmeesters. Samen met de technische dienst en de havenmeester zetten zij schepen van leden én passanten in noodgevallen op de wal.

Wilt u lid worden van de vereniging stuur dan een e-mail naar de secretaris van de Watersport Vereniging Gelre: secretariswsvgelre@gmail.com.

U ontvangt daarna de documenten m.b.t. het lidmaatschap. De procedure is als volgt: na aanmelding en inschrijving maakt u kennis met de kennismakingscommissie. Daarna wordt u aspirant lid en wordt u tijdens de algemene ledenvergadering voorgedragen, het lidmaatschap wordt tijdens deze ledenvergadering vastgesteld.